Skip to content

Health, Safety and Environment

Prismace kan dagelijks HSE-management leveren voor een project of op bedrijfsniveau.

Erik is interim verander- en crisismanager met HSE-kennis en meer dan 15 jaar expertise op verschillende gebieden.
Prismace Consultancy levert change management diensten en behandelt crisissituaties om uw organisatie beter en efficiënter te laten presteren.

Wanneer Prismace inhuren (Nationaal of Internationaal)

HSE-bedrijfsmanagement

Prismace definieert verandermanagement als de toepassing van een gestructureerd proces en een set tools om de menselijke kant van verandering te leiden om het gewenste resultaat te bereiken.

Interim HSE management

Prismace levert het leveren van effectieve bedrijfsoplossingen door een onafhankelijke manager of executive op directie- of bijna-directieniveau, gedurende een eindige tijdspanne.

Crisis HSE management

Prismace kan omgaan met een verstorende en onverwachte HSE-gebeurtenis die de organisatie dreigt te schaden. Drie elementen hebben een crisis gemeen:
a) een bedreiging voor de organisatie
b) het verrassingselement
c) een korte beslissingstijd